Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

ДЕЛОКРУГ РАДА

БИА је цивилна, национална служба безбедности и део је јединственог безбедносно-обавештајног система Републике Србије. Основни задаци БИА су заштита безбедности Републике Србије, откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, истраживање, прикупљање, обрада и процена безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и обављање и других послова одређених Законом о БИА.

МЕДИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

20.јул 2018. године

Академија за националну безбедност у Београду, у школској 2018/2019. години, уписује на студијски програм мастер академских студија Национална безбедност 30 студената који се финансирају из буџета...27.април 2018. године

Академија за националну безбедност у Београду, у школској 2018/2019. години, уписаће у прву годину студијског програма Национална безбедност на основне академске студије 30 студената који се финансирају из буџета...