Безбедносно-информативна агенцијаSecurity Information Agency

ДЕЛОКРУГ РАДА

БИА је цивилна, национална служба безбедности и део је јединственог безбедносно-обавештајног система Републике Србије. Основни задаци БИА су заштита безбедности Републике Србије, откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка Републике Србије, истраживање, прикупљање, обрада и процена безбедносно-обавештајних података и сазнања од значаја за безбедност Републике Србије и информисање надлежних државних органа о тим подацима, као и обављање и других послова одређених Законом о БИА.

МЕДИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ


17.октобар 2017. године


16.октобар 2017. године


15. октобар 2017. године

У недељу 15. октобра 2017. године свечано су отворене нове просторије Безбедносно-информативне агенције у Краљеву.


11.октобар 2017. године


09.октобар 2017. године