Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

 

MEDIJSKI MATERIJAL


23. oktobar 2014. godine

U skladu sa Planom rada Odbora za 2014. godinu članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, 22. oktobra 2014. godine realizovali su nadzornu posetu Centra Bezbednosno-informativne agencije u Novom Sadu.


17. oktobar 2014. godine

U okviru obeležavanja 17. oktobra, dana Bezbednosno-informativne agencije, danas je u sedištu Agencije organizovan svečani prijem.