Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

 

MEDIJSKI MATERIJAL

23. februar 2015. godine

 

Studenti Fakulteta političkih nauka iz Beograda posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju.23. oktobar 2014. godine

U skladu sa Planom rada Odbora za 2014. godinu članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, 22. oktobra 2014. godine realizovali su nadzornu posetu Centra Bezbednosno-informativne agencije u Novom Sadu.


17. oktobar 2014. godine

U okviru obeležavanja 17. oktobra, dana Bezbednosno-informativne agencije, danas je u sedištu Agencije organizovan svečani prijem.