Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

 

MEDIJSKI MATERIJAL

17. oktobar 2014. godine

U okviru obeležavanja 17. oktobra, dana Bezbednosno-informativne agencije, danas je u sedištu Agencije organizovan svečani prijem.
18. jun 2014. godine

Odbor za kontrolu službi bezbednosti na Četvrtoj sednici održanoj 18. juna 2014. godine razmatrao je i usvojio Izveštaj o radu Bezbednosno-informativne agencije za period od 1.10.2013. godine do 31.03.2014. godine i razmotrio Izveštaj o nabavkama dobara, usluga i radova u periodu od 01.04.2013. godine do 31.12.2013. godine.