Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002, 111/2009, 65/2014-99 (US), 66/2014), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.

 

MEDIJSKI MATERIJAL

26. april 2016. godine

Akademija za nacionalnu bezbednost u Beogradu, u školskoj 2016/2017. godini, upisaće u prvu godinu studijskog programa na osnovne strukovne studije 30 studenata koji se finansiraju iz budžeta...19. oktobar 2015. godine

Povodom obeležavanja Dana BIA, u sedištu Agencije održana je svečanost kojoj su prisustvovali...24. april 2015. godine

U skladu sa Planom rada Odbora za 2015. godinu članovi Odbora za kontrolu službi bezbednosti Narodne skupštine Republike Srbije, 23. aprila 2015. godine realizovali su nadzornu posetu Direkcije Bezbednosno-informativne agencije.