Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02 i 111/09 - izmena), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.


MEDIJSKI MATERIJAL

16. april 2014. godine

Studenti Pravnog fakulteta iz Novog Sada posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju.27. januar 2014. godine

Predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa generalnim sekretarom Đorđem Višackim i članovi Olimpijskog tima Srbije, posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju dana 27.01.2014. godine.