Bezbednosno-informativna agencija Security Information Agency

DELOKRUG RADA

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) formirana je Zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02 i 111/09 - izmena), koji je stupio na snagu 27.07.2002. godine, kao posebna organizacija Vlade Republike Srbije sa statusom pravnog lica.


MEDIJSKI MATERIJAL

April 2014. godine

Studenti Fakulteta političkih nauka iz Beograda i Pravnog fakulteta iz Novog Sada posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju.27. januar 2014. godine

Predstavnici Olimpijskog komiteta Srbije na čelu sa generalnim sekretarom Đorđem Višackim i članovi Olimpijskog tima Srbije, posetili su Bezbednosno-informativnu agenciju dana 27.01.2014. godine.