Законски оквири

Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (Сл. гласник РС бр. 41/2018, 54/2019, 9/2020 и 52/2021).

Закон о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности (Сл. гласник РС бр. 41/2018, 54/2019 и 9/2020)

Одлука о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима

бр. 15-6127 од 04.03.2019. године

Одлука о измени и допунама Одлуке о условима, начину и поступку куповине стана под повољнијим условима бр. 15-23575 од 28.08.2019. године

Правилник о условима под којим се врши раскид купопродајног уговора, као и начину утврђивања и исплате тржишне цене преостале вредности стана за припаднике снага безбедности (Сл. гласник РС бр. 41/2018 и 54/2019)