Извештај о контроли рада Безбедносно-информативне агенције у примени мере тајног надзора

27. новембар 2018.

У примени мере тајног претреса, БИА поштује Уставну гаранцију неповредивости стана. Тајни претрес БИА врши онако како је та мера уређена подзаконским актима Агенције и по одлуци свог директора. Меру тајног претреса нужно је уредити законом и прописати да може да се спроводи само по одлуци суда или другог органа независног од БИА. Мора се унапредити знање припадника БИА и унутрашња контрола како приликом примене мере тајног претреса не би било случајева прекорачења постојеће одлуке. Потребно је преиспитати и унапредити тумачење појма „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ у раду БИА, а у складу са уставним гаранцијама људских права и вредностима демократског друштва. Потребно је унапредити процедуре и информатичке програме како би могућност злоупотреба и грешака приликом административне обраде поверљивих докумената била смањена.

Испуњавање законских обавеза БИА (омогућавање приступа просторијама и подацима, разговор са руководством припадницима) и сарадња са Заштитником грађана уопште у поступку контроле остварени су на нивоу најбољих европских пракси.

Више информација у приложеном документу.