Конкурс за упис студената на Академију за националну безбедност - мастер академске студије

16. септембар 2020.

Академија за националну безбедност у Београду, у школској 2020/2021. години уписује на студијски програм мастер академских студија Национална безбедност 30 студената који се финансирају из буџета.