Куповина станова за припаднике Безбедносно-информативне агенције - Београд

10. март 2020.

Обавештавамо активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право на пензију стекли у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова – Ресор државне безбедности (пензионисани припадник), да могу подносити пријаве за куповину станова на локацији Београд уз доставу одговарајуће документације наведене у позиву за учешће у куповини станова под повољнијим условима, у року од 30 дана, почев од 10.03.2020.године.