Куповина станова за припаднике Безбедносно-информативне агенције- Нови Сад, Сремска Митровица, Врање, Краљево и Крагујевац

24. децембар 2021.

Обавештавамо све заинтересоване активне припаднике Безбедносно-информативне агенције, као и раније припаднике који су право стекли на пензију у Безбедносно-информативној агенцији и Министарству унутрашњих послова-Ресор државне безбедности (пензионисани припадници), да у року од 7 дана, почев од дана 24.12.2021. године, могу подносити исте заједно са одговарајућом документацијом која је наведена у позиву за куповину станова под повољнијим условима, и то за локације Нови Сад, Сремска Митровица, Врање, Краљево и Крагујевац.

Припадници који су до сада поднели пријаву и пропратну документацију за горе наведене локације,  по претходним позивима, а нису закључили предуговоре или уговоре, не треба то поново да чине, осим уколико је у међувремену дошло до неких промена у односу на податке из раније достављене пријаве и документације (нпр. промена имовинског статуса, брачног статуса итд), с чим у вези су у ОБАВЕЗИ  да о томе у року од 7 дана, почев од дана 24.12.2021. године, писаним путем, обавесте Стамбену комисију Агенције.

Образац пријаве и позив за учешће у поступку остваривања права на куповину стана под повољнијим условима за горе наведене локације доступни су за преузимање: пријава и позив.

Уколико припадници не буду у могућности да комплетну документацију прибаве у наведеном року, допуна документације ће се примати до 21.01.2022.године.

Уколико услед промене важећих прописа буде потребна додатна документација, припадници ће благовремено бити обавештени о томе.