Обавештење о ступању на снагу новог Правилника о уређивању поступка јавних набавки у Безбедносно-информативној агенцији

21. август 2020.

Београд 13. август 2020. године На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19) и члана 8. Закона о Безбедносно-информативној агенцији ("Службени гласник РС", бр. 42/02, 111/09, 65/14- Одлука УС, 66/14 и 36/18), директор Безбедносно-информативне агенције доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У БЕЗБЕДНОСНО-ИНФОРМАТИВНОЈ АГЕНЦИЈИ. Правилник ступа на снагу 13.08.2020. године.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке у Безбедносно-информативној агенцији број: 15-812 од 10.02.2016. године.