Обраћање директора Безбедносно-информативне агенције Братислава Гашића поводом обележавања Дана БИА (2022. године)

17. октобар 2022.

Поштовани председниче Републике, господине Александре Вучићу,

Поштовани председниче Народне скупштине Републике Србије,

Уважени министри у Влади Републике Србије,

Цењени представници Аутономне покрајине Војводине, цењени представници Срба из наше јужне покрајине Косова и Метохије, цењени представници правосуђа Србије, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Војске Србије, војних служби безбедности и Академије за националну безбедност,

Припаднице и припадници Безбедносно-информативне агенције,

Даме и господо,

Ове године национална служба безбедности Србије обележава двоструки јубилеј – 123 године од датума који означава институционални почетак обављања једног веома важног државног посла и тачно 20 година од успостављања Безбедносно-информативне агенције.

Континуитет који захвата три века, обележен је тектонским променама на државном, друштвеном и политичком плану, као и историјским искушењима за српски народ, у којима је Служба била учесник и сведок, делећи заједничку судбину.

Између осталог, захваљујући деловању Службе на институционалној основи сачувани су неизбрисиви „трагови“ о преломним историјским догађајима, чиме је дат допринос „очувању сећања народа“. Ова чињеница тиме пре добија на значају што историја, заједно са културом и језиком творе национални идентитет једног народа, на коме је утемељена свака држава.

Мада оцена улоге Службе у преломним историјским епохама на овим просторима припада историчарима, Безбедносно-информативна агенција, данас, као што овај догађај најбоље показује, не одустаје од традиције и континуитета.

У питању су неупитне вредности које се баштине, али и обавезују да Агенција стално потврђује своју релевантност и стручни и професионални ауторитет, како на унутрашњем тако и на међународном плану.

„Моћи и смети“ је императив који пред припаднике Агенције постављају грађани Србије, безбедносне прилике, тачније неприлике и значај онога што им је стављено у задатак да штите. А то су националне вредности које одражавају идентитетско биће нашег народа и у крајњем исходишту државу у Срба.

У врло сложеним гео-стратешким приликама, у условима ратног сукоба на тлу Европе већ су наступиле промене које прете да уруше основне тековине савремене цивилизације, укључујући систем међународног јавног права.

Последице глобалних тектонских потреса су се непосредно одразиле на безбедносне прилике у региону Балкана, који је традиционално оптерећен међуетничким и конфесионалним тензијама, чиме су претње безбедности Републике Србије, очекивано, промениле своју природу и интензитет.

Поменуто се, између осталог, манифестовало порастом опасности од сецесионизма, политичког уплитања других земаља, eкстрeмизмa, тероризма и организованог криминала. Овом низу свакако треба додати ограниченост природних ресурса и са њом уско повезану енергетску кризу, социјалне и економске тензије, као и епидемије заразних болести.

Поред ових од раније познатих претњи безбедности, све су израженије хибридне претње, којима је наша земља у последње време посебно изложена и које попримају обележја хибридног ратовања, чији је саставни део хиперпродукција  лажних вести, подобних да испровоцирају поделе и тензије у друштву.

Поменуто је нужно захтевало промену приоритетних праваца ангажовања Агенције и коришћење расположивих ресурса на другачији начин.

На плану заштите унутрашње безбедности, пре свега Уставног уређења, реализовано је на десетине оперативних акција у циљу супротстављања претњама које су, према сазнањима Агенције, стављене у изглед, односно инспирисане и осмишљене најчешће од страних центара моћи и покушано да буду реализоване, по правилу, уз саучествовање домаћих актера.

Посебно, у циљу испуњавања своје информативне функције, Агенција је учинила додатни напор како би на плану заштите безбедносних, спољно-политичких и економских интереса Републике Србије обезбедила и аналитички обрадила релевантне податке и обавештења и благовремено их учинила доступним корисницима, односно доносиоцима одлука надлежним за  вођење политика у различитима областима на државном нивоу.

Управо због тежине задатка који стоји пред овом генерацијом припадника Агенције и непостојања алтернативе у погледу његовог испуњења, овај тренутак, један од преломних који може одредити будућност народа и државе, захтева максимални ниво институционалног али и личног ангажовања сваког припадника.

Захваљујући пажљивом планирању и предвиђању развоја ситуације, Агенција је у последњих пет година у погледу опремљености, посебно најсавременијим техничким средствима, до непрепознатљивости изменила свој изглед и капацитете.

Паралелно, радно окружење припадника подигнуто је на значајно виши ниво. У складу са захтевима посла, изграђени су нови и реновирани готово сви постојећи простори и објекти који су Агенцији дати на коришћење, док је материјални положај припадника значајно побољшан.

У вези са тим, у своје лично име и у име припадника Агенције пре свега желим да се захвалим председнику Републике, господину Александру Вучићу и Влади Републике Србије на константној подршци Агенцији на побољшању опремљености и материјалног положаја запослених.

Поштовани припадници Агенције честитам Дан Агенције и желим Вам свако добро.

Посебно честитам награђеним припадницима Агенције.

Живела Србија!